کتاب رویکردی نوین در تصمیم گیری های چندمعیاره (مهدی بشیری)

کتاب رویکردی نوین در تصمیم گیری های چندمعیاره، گردآوری و تالیف مهدی بشیری، طه حسین حجازی، حسین محتجب؛ تهران دانشگاه شاهد، 1390.

فهرست مطالب

 • فصل اول : مبانی تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
 •     روش های تعیین وزن
 •     مدل های غیر جبرانی
 •     روش های جبرانی
 • فصل دوم: روش های برتری رتبه ای
 •     الکتره
 •     پرامتی
 • فصل سوم: فرآیند های تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای
 •     تئوری مجموعه فازی
 •     AHP فازی
 •     ANP فازی
 • فصل چهارم:روش های مبتنی بر نزدیکی ایده آل
 •     تاپسیس
 •     تاپسیس فازی
 •     ویکور
 •     مقایسه AHP و تاپسیس فازی
 • فصل پنجم: برنام ریزی آرمانی و آرمانی فازی
 • فصل ششم: تحلیل پوششی داده ها در تصمیم گیری
 • فصل هفتم:نمونه های کاربردی و تحقیقاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *