درباره ما

about-us

سایت بهین تصمیم (نوآوران ارزش سابق (madm.ir)) در سال 1393 با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران در ضمینه تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره شروع به کار کرد.

کار در زمینه تکنیک های تصمیم گیری با مشکلات زیادی روبرو بود: -محاسبات فراوان و احتمال بروز اشتباه که عملا امان محاسبات دستی در این زمینه را سخت می کند. – نرم افزارهای اورجینال و گران قیمت خارجی یا درگیر شدن با کرک نصب نرم افزار های خارجی -وجود پیچیدکی در نرم افزارهای خارجی -عدم پشتیبانی از زبان فارسی و غیره.مشکلات مذکور ما را بر این داشت که با کمک از متخصصان در زمینه تصمیم گیری چند معیاره و روش های زیر مجموعه در کنار متخصصان برنامه نویسی کامپیوتری به ارائه نرم افزارهای مطمئن در ضمینه مذکور بپردازیم.بهین تصمیم نهایت سعی خود را برای خدمات و نرم افزار های هر چه بهتر نموده است لیکن همواره آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما در زمینه های مختلف هستیم. (تماس با ما)نرم افزار هایی که در حال حاضر ارائه می گردد:

 1. آنتروپی شانون به قیمت 14000 تومان و بدون محدودیت در استفاده
 2. تاپسیس به قیمت 25000 تومان و بدون محدودیت در استفاده
 3. الکتره به قیمت 29000 تومان و بدون محدودیت در استفاده
 4. تاپسیس فازی به قیمت 29000 شش ماهه و 39000 یک ساله
 5. تحلیل خاکستری به قیمت 29000 تومان و بدون محدودیت در استفاده
 6. ویکور به قیمت 29000 تومان و بدون محدودیت در استفاده
 7. AHP به قیمت 39000 تومان و بدون محدودیت در استفاده
 8. AHP فازی به قیمت 39000 تومان و بدون محدودیت در استفاده
 9. تاکسونومی به قیمت 29000 تومان و بدون محدودیت در استفاده
 10. دیمتل به قیمت 29000 تومان و بدون محدودیت در استفاده
 11. وازپس (waspas) به قیمت 29000 تومان و بدون محدودیت
 12. تحلیل پوششی داده ها (DEA) به قیمت 39000 شش ماهه و 59000 یک ساله
 13. ویکور فازی به قیمت 29000 شش ماهه و 39000 یک ساله

تمامی نرم افزار ها امکان اجرای آزمایشی به صورت محدود را دارد.

محمد حسین میرحسینی کارشناس ارشد مدیریت
محمد حسن دهقانی کارشناس ارشد نرم افزار